terug naar de homepage
Depressie.eu geeft informatie over orthomoleculaire en complementaire behandelingen van depressies.
De orthomoleculaire voedingsleer gaat uit van het gezond maken en houden van het menselijk lichaam door middel van een optimale aanvoer van voedingsstoffen in de vorm van volwaardige voeding samen met het gebruik van voedingssupplementen.
Complementaire behandelwijzen zijn therapiëen en behandelingen die aanvullend op de reguliere geneeskunde kunnen worden ingezet.
Chroom tegen depressie
In een klein open onderzoek, gepubliceerd in de International Journal of Neuropsychopharmacology, slikten een aantal depressieve proefpersonen een chroomsupplement. Deze proefpersonen reageerden niet goed op andere medicatie, maar na gebruik van dit mineraal verbeterden de symptomen drastisch. Daarnaast gingen ze veel beter functioneren. Op een toename van het dromen 's nachts na had het supplement vrijwel geen bijwerkingen.
Het onderzoek was niet dubbelblind en dus zal verder onderzoek uit moeten wijzen of de positieve resultaten niet het gevolg zijn van een placebo-effect.
Als de goede resultaten wel het gevolg zijn van de chroom-suppletie dan kan dit komen door de verbeterde insuline-werking. Eén van de gevolgen hiervan is namelijk dat er meer van het aminozuur tryptofaan beschikbaar komt voor hersenen en juist dit aminozuur is zeer belangrijk voor een goede stemming. Een ander mechanisme is dat chroom de aanmaak van noradrenaline verhoogt. Ook deze stof kan de stemming verbeteren.
21 augustus 2000