terug naar de homepage
Depressie.eu geeft informatie over orthomoleculaire en complementaire behandelingen van depressies.
De orthomoleculaire voedingsleer gaat uit van het gezond maken en houden van het menselijk lichaam door middel van een optimale aanvoer van voedingsstoffen in de vorm van volwaardige voeding samen met het gebruik van voedingssupplementen.
Complementaire behandelwijzen zijn therapiëen en behandelingen die aanvullend op de reguliere geneeskunde kunnen worden ingezet.
Depressieve mensen blijken lagere foliumzuurconcentraties te hebben dan niet-depressieve personen. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek onder Amerikanen. Eenderde van de mensen met zware depressie hebben een tekort aan foliumzuur en behandeling met deze vitamine leidt tot een grotere kans van slagen van reguliere behandelingen van depressie zoals het gebruik van antidepressiva.
Ook een sterk gebrek aan vitamine B12 kan de oorzaak zijn van zware depressie. Dit verband is echter minder sterk dan het verband tussen depressie en foliumzuur. Een mogelijk verband tussen foliumzuur en vitamine B12 kan zijn de relatie met het homocysteïnegehalte. Dit homocysteïne is een natuurlijk stofwisselingsproduct in het menselijk lichaam dat vrijwel meteen na het ontstaan ervan weer wordt afgebroken. Wanneer het niet snel genoeg wordt afgebroken en de concentratie ervan in het lichaam stijgt dan kan dit leiden tot een heel scala aan problemen, waaronder depressie. Foliumzuur en vitamine B12 zijn samen met vitamine B6 en TMG (betaïne) nodig voor een efficiënte afbraak van homocysteïne. Bij een tekort aan één van deze stoffen zal de homocysteïnespiegel dan ook stijgen.
Of in het geval van een depressie het hoge homocysteïnegehalte de boosdoener is of dat het alleen een indicator is voor een te lage foliumzuurstatus is tot op heden nog niet bekend. Mogelijk heeft foliumzuur een directe preventieve invloed op depressie.
Natuurlijke bronnen van foliumzuur zijn onder andere fruit, groenten en granen. Bij een al aanwezige depressie is het gebruik van een foliumzuur-supplement naast gezonde voeding aan te raden. Beter is om een goede multivitamine te gebruiken van één van de betere merken. Deze bevat ook voldoende foliumzuur en daarnaast alle andere voedingsstoffen waarvan velen ook nodig zijn voor een goede gemoedstoestand. Daarnaast kan het gebruik van alleen foliumzuur een vitamine B12-tekort maskeren. Bij een tekort aan vitamine B12 ontstaat een afwijkend bloedbeeld, maar wanneer er extra foliumzuur wordt ingenomen dan zal dit afwijkende bloedbeeld niet ontstaan. Bij een langdurig vitamine B12-tekort ontstaat onherstelbare neurologische schade en dus is het verstandig om foliumzuur nooit alleen te gebruiken maar altijd in de vorm van een goede multivitamine of in de vorm van een supplement dat zowel foliumzuur als vitamine B12 bevat.
Er is ook een grote groep mensen die genetisch vatbaar is voor een foliumzuurtekort. Bij deze groep mensen laat de activering van foliumzuur te wensen over en als gevolg hiervan hebben zij voor eenzelfde werking méér foliumzuur nodig. Foliumzuur kan echter door iedereen zonder problemen permanent worden gebruikt in de vorm van een supplement, mits óók vitamine B12 wordt ingenomen.
27 november 2006