terug naar de homepage
Depressie.eu geeft informatie over orthomoleculaire en complementaire behandelingen van depressies.
De orthomoleculaire voedingsleer gaat uit van het gezond maken en houden van het menselijk lichaam door middel van een optimale aanvoer van voedingsstoffen in de vorm van volwaardige voeding samen met het gebruik van voedingssupplementen.
Complementaire behandelwijzen zijn therapiëen en behandelingen die aanvullend op de reguliere geneeskunde kunnen worden ingezet.
De Depressie-epidemie
26 mei 2008
De Groningse psychologe en filosofe Trudy Dehue bespreekt in haar recent verschenen boek 'De Depressie-epidemie' de geschiedenis van depressie en neerslachtigheid. Ze bestudeert de claims van de biopsychiatrie, analyseert de commercialisering van het psychiatrisch onderzoek en de inhoud van de anti-depressivareclames. Ze betoogt dat gangbare verklaringen voor de toename van depressie niet houdbaar of niet volledig zijn.
Dat de titel van het boek bepaald niet overdreven is blijkt alleen al uit het feit dat momenteel meer dan een miljoen Nederlands anti-depressiva gebruiken.
Hieronder enkele fragmenten uit een interview met Dehue in Vrij Nederland (nr. 21, 24 mei 2008)
"De crux van mijn boek is dat het begrip [depressie] in de loop der tijd vele betekenissen kreeg, waar er de laaste jaren een is bijgekomen. Dat is die van een tekort aan concurrentiedrift, aan doorzettingsvermogen en ambitie".
"Ik neem aan dat er door de tijden veel mensen waren die toen de gevoelens en gedragingen hadden waar we nu het label 'depressie' aan hangen. Maar dat label wijst niet louter naar bepaalde gevoelens. Het drukt ook uit welke betekenis we daaraan hechten en hoe we ermee om willen gaan. Dat verandert in de tijd. Als je dat niet snapt, zul je de depressie-epidemie nooit begrijpen".
Onthutsend is wat Dehue in haar boek schrijft over de Utrechtse psychiater René Kahn. Kahn verleende zijn medewerking aan de als wetenschappelijk onderzoek vermomde reclamecampagne voor het anti-depressivum Efexor door fabrikant Wyeth. (..) Dehue vindt het verbijsterend dat vooraanstaande psychiaters en zelfs het bestuur van de beroepsvereniging [Kahn was toen voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie red.] zich hiervoor lenen.
Kahn is ook auteur van de 'Gids pillen & psychiatrie'. In dat bij behandelaars populaire boekwerk stelt hij dat een antidepressivum bij 60 tot 70% van de patiënten helpt en een placebo bij 30%. Vreemd, want al jaren zijn er wetenschappelijke twijfels over de effectiviteit van antidepressiva. Begin dit jaar verscheen opnieuw een meta-studie met als boodschap dat het effect ervan bij een gemiddelde depressie nauwelijks beter is dan dat van een placebo.
De Groningse hoogleraar schreef haar boek met toenemende verontrusting over hoe psychiaters, professionals uit de gezondheidszorg en ook zorgverzekeraars het idee promoten dat depressie een hersenziekte is die we kunnen bestrijden met pillen. Tekend is de geschiedenis rond de 'richtlijn depressie' die in 2005 onder verantwoordelijkheid van de Geestelijke Gezondheidszorg Nederland het licht zag. De richtlijn ziet het gebruik van anti-depressiva als de beste behandelmogelijkheid, legt de nadruk op het belang van therapietrouw, en spreekt zelfs een voorkeur uit voor één bepaald middel, Efexor. Deheu vindt het een vreemd document. Want precies dat middel is nogal omstreden vanwege heftige bijwerkingen.
(..) Bij het verschijnen van de richtlijn ontstond er een felle discussie. Dick Bijl, hoofdredacteur van het 'Geneesmiddelenbulletin' oordeelde dat er medicijnen in werden aanbevolen "op grond van onderzoek dat de toets van de wetenschappelijke kritiek niet kan doorstaan". Toch nam het College van Zorgverzekeraars de aanbevelingen doodleuk over, inclusief de nadruk op antidepressiva en het noemen van de merknaam Efexor. Deheu: "De karavaan trekt gewoon verder. Over die passages heb ik echt dagen gedaan. Ik dacht, ik moet dat checken, dat kan niet waar zijn. Maar het is echt zo gegaan".
Zal het voorschrifgedrag veranderen, nu steeds meer metaonderzoek aangeeft dat de effectiviteit van antidepressiva bij experimenteel onderzoek gering is? Deheu is er niet zeker van. "Veel huisartsen zijn werkelijk boos, merkte ik onlangs toen ik voor een zaal vol met eerstelijns hulpverleners optrad in Nijmegen. Ze voelen zich gefopt door de farmaceutische industrie en de psychiaters. Het Nederlands Huisartsen Genootschap wilde de richtlijnen ook niet meeondertekenen omdat die ten onrechte teveel nadruk legt op antidepressiva. Of dit invloed heeft op de gebruikers, is een andere vraag. De berichten in de kranten hebben er tot nu toe niet toe geleid dat patieneten zich verontrust melden. Kennelijk dringt de kritiek niet door".
Trudy Dehue is een van de sprekers op het Congres 'Voeding & Psyche' op 1 november 2008 in Utrecht.